Track (ترک) دایره هایی هم مرکز در پلاتر (صفحه ی گردان هارد دیسک) هستند که اطلاعات روی انها نوشته می شود. هر ترک به بخش های کوچکتری به نام سکتور (Sector) تقسیم می شود که کوجکترین واحد قابل آدرس دهی در هارد به حساب می آیند و معمولا 512 بایت گنجایش دارند. سیستم عامل و هارد دیسک از طریق شماره Track ها و Sector ها به اطلاعات دسترسی پیدا می کنند. هارد دیسک های امروزی از هزاران ترک تشکیل شده اند.
یک Cylinder (سیلندر) به مجموعه ترک های با فاصله ی یکسان از مرکز، در تمام پلاتر ها گفته می شود. (برای درک بهتر، آنها را به صورت یک استوانه توخالی تصور کنید). برای مثال اگر یک هارد دیسک شامل 4 پلاتر (4 صفحه) و هر پلاتر شامل 600 ترک باشد، آنگاه 600 سیلندر در هارد دیسک وجود دارد. و هر سیلندر شمل 8 ترک خواهد بود؛ چرا که هر پلاتر دارای دو سطح (پشت و رو) است و مجموعا 8 ترک با فاصله ی یکسان از مرکز در هارد دیسک وجود دارد. به بیرونی ترین سیلندر در هارد دیسک، سیلندر صفر (Cylinder Ziro) گفته می شود. شکل زیر، ترک و سیلندر و سکتور را در هارد دیسک نمایش می دهد.


+ نوشته شده در پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱ساعت 19:44 توسط MEC |